Body Mind in Flow
Body Mind Release methode

Disclaimer

Gebruik van Body Mind in Flow

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de informatie op Body Mind in Flow geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. Body Mind in Flow aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden op Body Mind in Flow op welke manier dan ook.
Deze website kan bovendien ook links naar websites van Derden bevatten, welke uitsluitend voor het gemak van de gebruiker worden verstrekt, zonder enige zeggenschap of controle over de inhoud van desbetreffende websites. Body Mind in Flow is daarom ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. Niets uit of op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Body Mind in Flow.